×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Özlük İşleri Şefliği Görev ve Sorumlulukları

1. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.
2. ATAMA
1.Akademik ve idari personelin ücret tespitini yapmak.
2. SGK girişleri yapılarak zamanında ilgili kuruma göndermek.
3. Akademik ve idari personelin atama ile ilgili yazışmalarını yapmak.
4. Akademik personelin terfi işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.
5. Akademik ve idari personelin özlük dosyalarının tanzimi ve konu ile ilgili işlemleri düzenlemek.
3.SÖZLEŞME
1.Akademik ve idari personelin sözleşmelerinin hazırlanması.
2.Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının vize işlemlerinin sonuçlandırılması ve her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi.
3.Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ikamet ve oturma izin uzatım işlemleri.
4.İZİNLER
1.Akademik ve idari personelin yıllık, mazeret ve hastalık (rapor) izinlerinin takibi.
2.Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı izinlerinin takibi.
3.Raporlu olan personelin bu süreye ait İş Göremezlik Ödeneğinin SSK’dan tahsil edilerek Bütçe ve Muhasebe Müdürlüğü’ne gelir kaydıyla yatırılması.
5.AKADEMİK ve İDARİ PERSONELİN İLİŞİK KESME ve EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK
6. YÖK
1.Çeşitli icmal tabloların oluşturulması ve takvim esasıyla YÖK’e bildirilmesi.
2.Çeşitli yazışmalar.
7. ÖSYM
1.Üç ayda bir atanan veya unvan değişikliği olan öğretim üyelerinin bildirilmesi.
2.Öğretim elemanları Bilgi Derleme Formlarının doldurulması, ÖSYM’ye gönderilmesi ve değişikliklerin takibi.
8. AKADEMİK KURULLARININ TAKİBİ
9.GİZLİ SİCİL BELGELERİN TAKİBİ ve ESİKLERİNİ TAMAMLANMASI
10. TÜRKİYE İŞ KURUMU
1.Her ay Personel Durum Çizelgesinin gönderilmesi.
2.Ayrılan personelin İşten Ayrılma Bildirgesi’nin gönderilmesi.

11.DERS SAATLİ ÜCRETLİ GÖREVLENDİRİLEN (31.MD.40/A, 40/C) ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI, ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA ÜNİVERSİTEDEN İZİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
12.GEREKTİĞİNDE ASKERLİK TECİL İŞLEMİ YAPILMASI
13.SEDAM MÜDÜRLÜĞÜ’NCE GÖREVLENDİREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ONAYLARI İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR