×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Personel Daire Başkanlığının Görevleri,(*)

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Verilebilecek benzeri görevleri yapmak.
———————————————————————————————————————-
(*) 21 Kasım 1983 tarihli 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 29. maddesi"