×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

DEĞERLER BİRDİRGESİ 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI; AŞAĞIDAKİ DEĞERLERE GÖRE HİZMET VERMEYİ, BAŞKANLIK ÇALIŞANLARI DA; ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE, VERİMLİLİK ANLAYIŞINA VE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇALIŞMAYI BENİMSER.

Vizyon

Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan,
Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten,
Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan,
Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiye’mizde öncülük eden,
Türkiye Cumhuriyeti’ nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan,
Vatanını, milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren,
Üniversite-Sanayi İşbirliği’ne önem veren,
Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir üniversite olmaktır.

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip; yenilikçi ve yaratıcı, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, çalışma hayatında üretken ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek,
İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek,
Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek,
Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek,
Üniversite-Sanayi İşbirliği ve teknoloji transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplumla paylaşmak,
Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmektir.

 

Ortak ve Temel Değerler

Disiplinlerarası yaklaşım,
Akademik özgürlük,
Bilimsel yaklaşım,
Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış,
Topluma hizmet,
İyi yönetişim,
Katılımcı yönetim,
Yaşam boyu eğitim,
Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara eşit yaklaşım,
Atatürk Türkiye’sinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık,
Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi,
Anadolu ve Türk Kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.