×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
İLAN SÜRESİ: 17  Temmuz- 21 Ağustos 2020 (Çalışma saatleri:  09:15-17:00)
A- Adaylarda Aranacak Genel Şartlar
  1. 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Çankaya Üniversitesi İdari Personel Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönerge hükümlerini sağlamak,
  3. Üniversitemiz Değerlendirme Komisyonunca yapılacak mülakatta görevin niteliğine göre 100 üzerinden ortalama en az 70 puan almak.
 B- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar
Birimi 
Pozisyonu
Nitelikler
Genel Sekreterlik Makamı
  Memur
1)  Üniversitelerin (Örgün Öğretim) İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak,
2)  Güncel Kamu Personeli Seçme Sınavında veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavında en az 70 puan almak,
3)  En az iki yıl tecrübeli olmak, (başvuru esnasında SGK kayıtları ile belgelenecektir.)
4) Temsil yeteneği ve yazılı/sözlü iletişim becerileri gelişmiş olmak,
5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,
Bu koşulları birlikte sağlayan çalışma arkadaşı aranmaktadır.
Başvurular, Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs (Eskişehir yolu 29. Km) Personel Daire Başkanlığı, Eğitim ve Perf. Değ. Şefliğine, yukarıda belirtilen tarih aralığında, web sitesinde yer alan İdari Personel İş Talep Formu doldurularak aşağıda yer alan belgelerin de eklenmesiyle ŞAHSEN KABUL EDİLECEKTİR.
 – Özgeçmiş (adayın kendi hazırladığı)
– E-devletten alınmış mezuniyet çıktısı
– Güncel KPPS veya ALES sınav sonuç çıktısı
– Aranan tecrübeye bağlı olarak SGK Hizmet Dökümü
– E-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi