Bildirge

Bildirge 2017-02-15T16:10:54+00:00

 

DEĞERLER BİRDİRGESİ 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI; AŞAĞIDAKİ DEĞERLERE GÖRE HİZMET VERMEYİ, BAŞKANLIK ÇALIŞANLARI DA; ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE, VERİMLİLİK ANLAYIŞINA VE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇALIŞMAYI BENİMSER.

 

Vizyon

Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiye'mizde öncülük eden;
Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
Üniversite-Sanayi İşbirliği’ne önem veren;
Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Üniversite olmaktır.

 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş; disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip; yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
Üniversite-Sanayi İşbirliği ve teknoloji transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplumla paylaşmak;
Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmektir

 

Ortak ve Temel Değerler

Disiplinlerarası yaklaşım;
Akademik özgürlük;
Bilimsel yaklaşım;
Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış;
Topluma hizmet;
İyi yönetişim;
Katılımcı yönetim;
Yaşam boyu eğitim;
Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara eşit yaklaşım;
Atatürk Türkiye'sinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.