Üniversitemize Öğretim Elemanları Alınacaktır

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/01/20200113-4-4.pdf

Akademik Personel Başvuru Formu

Öğretim Üyeleri için Ön Değerlendirme Formları

İlan Başlama Tarihi: 13.01.2020

Son Başvuru Tarihi: 27.01.2020