İDARİ PERSONEL İHTİYACINA AİT İŞ İLANI (Fen Bilimleri Enstitüsü-Memur)

İDARİ PERSONEL İHTİYACINA AİT İŞ İLANI

 İLAN SÜRESİ: 13 Nisan- 27 Nisan 2018 (Çalışma saatleri:  09:15-17:00)

A- Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

  1. 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Çankaya Üniversitesi İdari Personel Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönerge hükümlerini sağlamak,
  3. Üniversitemiz Değerlendirme Komisyonunca yapılacak mülakatta veya uygulamalı yoklamada, görevin niteliğine göre 100 üzerinden ortalama en az 70 puan almak.

 B- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

Birimi Pozisyonu Nitelik
Fen Bilimleri Enstitüsü       Memur 1.  Üniversitelerin Mühendislik, Matematik veya Matematik-Bilgisayar bölümlerinden mezun ve aynı alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak,

2.  YDS 80 veya dengi İngilizce puanına sahip ya da İngilizce eğitim yapan bir Üniversite ve bölümünden Lisans ve/veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

3.  İyi derecede Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint vb.) ile Latex yazılımları kullanmada deneyimli olmak (JAVA programlama dilini bilmek tercih sebebidir),

4.  Hafta içi günlerde saat 13:00-21:00 arası mesai yapabilmek.

Bu koşulları birlikte sağlayan adayların Personel Daire Başkanlığı “Elektronik Sayfasında” yer alan ” İdari Personel İş Talep Formu” eksiksiz doldurulup, ilave olarak adayların hazırlamış olduğu ÖZGEÇMİŞ  ve onaylı diploma örnekleri ile (Öğrenim bilgisi, E-devlet üzerinden de alınabilir veya diploma asıllarının ibraz edilmesi halinde üniversitemiz de örnekleri tarafımızdan onaylanır.) E-devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Kaydı ve varsa çalışma belgelerini de ekleyerek, Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs: Eskişehir yolu 29. km. Yukarım Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 (06790), Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Personel Daire Başkanlığı, Eğitim Şefliği’ ne yukarıda belirtilen tarih aralığında şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2018-04-13T10:05:56+00:00