Görev ve Sorumluluk Özlük İşleri

Görev ve Sorumluluk Özlük İşleri 2017-06-09T13:32:57+00:00

Özlük İşleri Şefliği Görev ve Sorumlulukları

1. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.
2. ATAMA:
1.Akademik ve idari personelin ücret tespitini yapmak.
2. SGK girişleri yapılarak zamanında ilgili kuruma göndermek.
3. Akademik ve idari personelin atama ile ilgili yazışmalarını yapmak.
4. Akademik personelin terfi işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.
5. Akademik ve idari personelin özlük dosyalarının tanzimi ve konu ile ilgili işlemleri düzenlemek.
3.SÖZLEŞME:
1.Akademik ve idari personelin sözleşmelerinin hazırlanması.
2.Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının vize işlemlerinin sonuçlandırılması ve her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi.
3.Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ikamet ve oturma izin uzatım işlemleri.
4.İZİNLER:
1.Akademik ve idari personelin yıllık, mazeret ve hastalık (rapor) izinlerinin takibi.
2.Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı izinlerinin takibi.
3.Raporlu olan personelin bu süreye ait İş Göremezlik Ödeneğinin SSK’dan tahsil edilerek Bütçe ve Muhasebe Müdürlüğü’ne gelir kaydıyla yatırılması.
5.Akademik ve idari personelin ilişik kesme ve emeklilik işlemlerini yürütmek.
6.YÖK:
1.Çeşitli icmal tabloların oluşturulması ve takvim esasıyla YÖK’e bildirilmesi.
2.Çeşitli yazışmalar.
7.ÖSYM:
1.Üç ayda bir atanan veya unvan değişikliği olan öğretim üyelerinin bildirilmesi.
2.Öğretim elemanları Bilgi Derleme Formlarının doldurulması, ÖSYM’ye gönderilmesi ve değişikliklerin takibi.
3.KPDS, ÜDS, başvurularının kabulü ve ÖSYM’ye gönderilmesi.
8.Akademik Kurullarının Takibi.
9.Gizli Sicil Belgelerin takibi ve eksiklerin tamamlatılması.
10.İŞ KURUMU:
1.Her ay Personel Durum Çizelgesinin gönderilmesi.
2.Ayrılan personelin İşten Ayrılma Bildirgesi’nin gönderilmesi.
11.Ders saatli ücretli görevlendirilen (31.Md.40/a, 40/c) öğretim elemanlarının işlemlerinin yapılması, çalıştığı kurum veya Üniversiteden izin işlemlerinin yapılması.
12.Gerektiğinde askerlik tecil işlemi yapılması.
13.SEDAM Müdürlüğü’nce görevlendiren öğretim elemanlarının onayları ile ilgili yazışmalar.