Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları

• Üniversitemiz personelinin her türlü ücret (maaş, ek-ders, fazla mesai, harcırah vb.) tahakkuklarının yapılması.
• Resmi kurumlara (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK) verilmesi gereken bildirgelerin düzenlenmesi.