Görev ve Sorumluluk Özlük Hakları

Home/Birimler/Görev ve Sorumluluk Özlük Hakları
Görev ve Sorumluluk Özlük Hakları 2017-02-15T16:10:54+00:00

Maaş ve Tahakkuk Birim Amirliği Görev ve Sorumlulukları

• Üniversitemiz personelinin her türlü ücret (maaş, Ek-ders, fazla mesai, harcırah vb.) tahakkuklarının yapılması.
• Resmi kurumlara (Çalışma Bakanlığı, SGK) verilmesi gereken bildirgelerin düzenlenmesi.
• Vizite kağıdı ve sağlık belgelerinin düzenlenmesi.