İLAN SÜRESİ: 29 Kasım 2019 -31 Ocak 2020 (Çalışma saatleri:  09:15-17:00)

A-Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Çankaya Üniversitesi İdari Personel Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönerge hükümlerini sağlamak,

3. Üniversitemiz Değerlendirme Komisyonunca yapılacak mülakatta görevin niteliğine göre 100 üzerinden ortalama en az 70 puan almak.

 B- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

Birimi Pozisyonu Nitelik
Personel Daire     Başkanlığı                       (Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü)

 

Memur  

1)  Üniversitelerin (Örgün Öğretim) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmak,

2)  Alanında en az beş yıl tecrübeli olmak, (başvuru esnasında belgelenecektir.)

3)  Veri tabanlarına, Excel ve diğer Office Programlarına hakim olmak,

4)  Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavında en az 50 puan almak.

5)  Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak tercih nedenidir,

İş Tanımı

Çalışanların puantaj hareketlerinin kontrol edilmesi,

Yıllık izin, sağlık raporu, iş kazası, özel sağlık sigortası, icra yazışmaları vs. işlemlerin takip ve kontrol edilmesi,

SGK işe giriş ve ayrılış bildirgeleri, aylık E-Bildirge ve diğer çizelgelerin bildirimlerinin gerçekleştirilmesi,

Aylık işten ayrılan çalışanlar için izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması,

Aylık bordro ek ödeme, kesinti girişlerinin yapılması,

Teşvik süreçleri ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Talep edilen raporların hazırlanması,

Özlük dosyalarının takibinin yapılması ve güncelliğinin korunması,

Diğer tüm bordro ve özlük süreçlerine destek verilmesi.

Bu koşulları birlikte sağlayan adayların Personel Daire Başkanlığı “Elektronik Sayfasında” yer alan İdari Personel İş Talep Formu” nu eksiksiz doldurarak, RESİMLİ ÖZGEÇMİŞ (alt öğrenim bilgileri dahil)  ile Diploma Asılları ve varsa çalışma belgelerini de ekleyerek, Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs: Eskişehir yolu 29. km. Yukarım Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 (06790), Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Personel Daire Başkanlığı, Eğitim Şefliği’ ne yukarıda belirtilen tarih aralığında şahsen başvurmaları gerekmektedir.