Üniversitemize Doktor Öğretim Üyeleri Alınacaktır

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi (http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii) uyarınca Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte Bölüm Açıklama Dr. Öğr. Üyesi
MÜHENDİSLİK Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği           92432 – Yapay Zeka
92424 – Robotik
92431 – Yapay Öğrenme
Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği           92406 – Bilgisayar Sistem Yazılımı
92422 – Paralel ve Dağıtık Sistemler
1 (*)
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği            92408 – Bilgisayar Yazılımı 1 (**)

Üniversitemizin öğretim dili ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(*) Lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri Bilgisayar Mühendisliği alanında olup, doktora tezini gerçek zamanlı ve çok işlemcili mimariler üzerinde yapmış olmak.

(**) Yazılım kalite güvencesi konusunda lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermiş olmak.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı’na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklemelidir.

Başvurular Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi” tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Doktor Öğretim Üyesi adaylar üç adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına teslim edeceklerdir.

İlan Başlama Tarihi: 08.04.2019

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

İlan linki: http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/04/20190408-4-5.pdf

2019-04-08T09:48:26+03:00