Anasayfa

Anasayfa
Anasayfa 2017-10-17T16:40:22+00:00

Bildirge

Şema

Görev

Bağlantı


Duyurular

*İDARİ PERSONEL İHTİYACINA AİT İŞ İLANI

* 15 Haziran 2017 tarihin1de gerçekleştirilen İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Kurulu Toplantı Sunumu

* Akademik ve İdari Personele ait Yıllık Ücretli İzin Planlaması Çizelgesine, Paylaşım-Formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

* 24.03.2017 tarih 26 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilen “Çankaya Üniversitesi İdari Personel Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönergesi” yeniden düzenlenmiştir. Yönergenin güncel haline Paylaşım-Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hak ve yükümlülükler 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

*  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Hak ve Yükümlülüklerinin yazılı olduğu listeye Paylaşım-İş Basitleştirme Teknikleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

*  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama Süreci Takip Çizelgesinin güncel haline Paylaşım-İş Basitleştirme Teknikleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

* 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle yazışmalarda “Standart Dosya Planı” kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre; Özlük İşleri ile yapılacak yazışmalarda “900-929” arası numaralı kodlar, Maaş ve Tahakkuk Amirliği ile yapılacak olan bütün yazışmalarda  “841.02.17” numaralı kod, Eğitim ve Performans Değerlendirme Şefliği ile Hizmet içi Eğitim hakkında yapılacak yazışmalarda ise “774” numaralı kod kullanılması gerekmektedir.

 

mustafa-kemal-ataturk