Anasayfa

Anasayfa
Anasayfa 2017-05-23T11:40:34+00:00

Bildirge

Şema

Görev

Bağlantı

Randevu

Haberler ve Duyurular

*Akademik ve İdari Personele ait Yıllık Ücretli İzin Planlaması Çizelgesine, Paylaşım-Formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

*Çankaya Üniversitesi İdari Personel Hizmetli  İhtiyacına Ait İş İlanı

*Çankaya Üniversitesi İdari Personel Tekniker  İhtiyacına Ait İş İlanı

* 24.03.2017 tarih 26 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilen “Çankaya Üniversitesi İdari Personel Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönergesi” yeniden düzenlenmiştir. Yönergenin güncel haline Paylaşım-Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hak ve yükümlülükler 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

* HUSUSİ PASAPORTLA YURT DIŞINA ÇIKMAK İSYETEN ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZA DUYURULUR

İç İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ nün 23.07.2016 tarih ve  79390016-54109(42176)/2016- 2479-107204 sayılı “Yurt dışı işlemeleri hakkındaki yazısına göre;

  1. Hususi ve Hizmet damgalı pasaport sahibi kamu görevlileri, mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin vereceği yurt dışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belgeyi hudut kapılarında ibraz etmeleri halinde yurt dışına çıkış yapabilecekleri,
  2. Pasaport hamili olan kamu çalışanından dolayı pasaport alan eş ve çocukları için çalışanın kurumundan alacağı, yurt dışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belgeyi hudut kapılarında ibraz etmeleri halinde yurt dışına çıkış yapabilecekleri,
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle, emekli eş ve çocukları ile müstafi, eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirileceği,

belirtilmektedir.

*  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Hak ve Yükümlülüklerinin yazılı olduğu listeye Paylaşım-İş Basitleştirme Teknikleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

*  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama Süreci Takip Çizelgesinin güncel haline Paylaşım-İş Basitleştirme Teknikleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

* 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle yazışmalarda “Standart Dosya Planı” kullanılmaya başlanmıştır.

Özlük İşleri ile yapılacak yazışmalarda “900-929” arası numaralı kodlar, Maaş ve Tahakkuk Amirliği ile yapılacak olan bütün yazışmalarda “841.02.17” numaralı kod, Eğitim ve Performans Değerlendirme Şefliği ile Hizmet içi Eğitim hakkında yapılacak yazışmalarda “774” numaralı kod kullanılacaktır.

mustafa-kemal-ataturk